معرفی رشته ژنتیک دکترا

Medical Genetics (Ph.D)

ژنتیک پزشکی (ژنتیک انسانی)

رشته ژنتيك انساني شاخه‌اي از علوم – زيستي پزشكي است كه از جمله به بررسي ساختار سلولها از نظر كروموزومي و ژني مي‌پردازد و مي‌توان طي آن به مباحث مهمي مانند: مهندسي ژنتيك، ژنتيك ايمني، ژنتيك جمعيت، ژنتيك سرطان، ژنتيك رفتاري، ژنتيك بيوشيميايي پرداخت.
دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود با همكاري در طرح‌هاي پژوهشي مشتمل بر آناليز ژنتيكي سلولهاي انساني به نواقص و بيماريهاي ژني و كروموزومي بيماران پي ببرند.
اهميت و جايگاه رشته‌هاي مختلف زيست شناسي اعم از بنيادي و كاربردي و به ويژه ژنتيك در جهان امروز هرگز بر صاحبنظران پوشيده نيست. حجم عظيم سرمايه‌گذاريهاي مادي و انساني در كشورهاي جهان، به خصوص كشورهاي پيشرفته علمي و فني در اين ارتباط، به روشني بر اهميت و نقش راهبردي علم وراثت نيز تأكيد دارد.
اين سرمايه‌گذاري‌ها، روزانه در حال افزايش است. با عنايت به جايگاه و نقش تعيين كننده‌اي كه ژنتيك به ويژه انساني و پزشكي در عموم شئونات زندگي مردم دارد، نيز براساس نيازهاي مبرم و كمبودهاي چشمگير؛ توسعه و روزآمد كردن دوره كارشناسي ارشد ژنتيك انساني از قدمهاي بسيار مثبتي است كه اميد مي‌رود با حمايت همه جانبه مسئولان امر، در ميدان عمل به نتايج قابل توجهي بيانجامد.
رشتة ژنتیک انسانی به دلیل اهمیت راهبردی آن، بویژه در دهه‌های اخیر از رشدی حیرت‌انگیز برخوردار شده است. این مهم، به خصوص با نزدیک شدن پویا رو به رشد علوم پایه انسانی، پزشکی و بالینی، اهمیت مضاعف یافته است، بنابراین توسعه و گسترش آن در بسیاری از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی جهان، در دهه‌های اخیر چشمگیر بوده است. از این رو توجه به این ضرورت آشکار در کشور ما نیز و البته توسط دانشگاهیان مربوطه اگرچه با تأخیر، اما و بویژه در دهة اخیر، معقول و منطقی بوده است.

هدف و رسالت رشته

تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه‌های آموزش مفاهیم ژنتیک پزشکی و نظریه‌پردازی علمی، پژوهش‌های کاربردی و بنیادی ژنتیکی و ارائه خدمات تشخیصی و پیشگیری.
ظرفیت‌ سازی و فراهم کردن بستر مناسب و ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای ژنتیک پزشکی با توجه به اهداف راهبردی رشته به‌ویژه در عرصه‌های پیشگیری، مشاوره، تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های ژنتیکی
ایجاد تعامل بیش از پیش بین ژنتیک پایه و بالینی
تقویت تفکر استدلالی و خلاق و رشد شخصیتی و کسب شایستگی حرفه‌ای و اجتماعی دانش آموختگان
 درواقع، انتظار آن است که دانش آموختگان این رشته به نحو شایسته بتوانند، به توانایی‌ها و کارآمدی‌هایی که در بخش‌های پیشین (بویژه در تعریف و رسالت رشته) و نیز اهداف کلی که در ادامه آمده است؛ در عرصه عمل نایل آیند.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

-طراحی و اجرای پروژههای مرتبط با ژنتیک
– مشارکت در پروژههای دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز

در زمينه آموزشي

-طراحی و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاهها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

در زمينه خدماتی

– ارائه خدمات تخصصی در مراکز تحقیقاتی ژنتیکی
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
– مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک
– تاسیس مطب مشاوره ژنتیک (با گذراندن دوره هایی در مراکز توانبخشی)

در زمينه تولیدی

– همکاری در تهیه و تولید

چه کسانی میتوانند Ph.d این رشته را شرکت کنند

کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ زیست شناسی )گرایش های علوم سلولی و مولکولی؛ ژنتیک و بیوشیمی(؛ زیست فناوری پزشکی)بیوتکنولوژی پزشکی(؛ هماتولوژی )خونشناسی(؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا متخصصان رشته های مختلف پزشکی؛ دکتری علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی

منابع آزمون دکترا
ژنتیک

۱.  کتاب ژنتیک مولکولی انسانی: استراخان، تالیف تی استرون، اندروپی رید، ترجمه مهناز مهرآذرین، انتشارات اندیشه رفیع.
۲.  کتاب مرور جامع ژنتیک انسانی، تالیف حسن عشوری، انتشارات جامعه نگر.
۳.  کتاب ژنتیک انسانی (از مولکولی تا پزشکی)، تالیف کریستین پی. شاف، یوهانس شاک، مترجمان آرش سلیمانی‌نژاد، زهرا گل‌چهره، حسن فضیلتی، مریم دانشور، طیب بهرامی، نیوشا صمدائیان و رزا اعظم، انتشارات تیمورزاده، طبیب.
۴.  کتاب مروری جامع بر ژنتیک. تالیف نجات مهدیه، سیدمحمدحسین میرمومنی، انتشارات برای فردا.
۵. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون، تالیف رابرت نوسبام، ردریک مک اینز و هانتینگتن ویلارد، مترجم مراد علیزاده، انتشارات سماط.
۶.  کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ژنتیک، تالیف مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران.
۷.  کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک، تالیف نجات مهدیه، انتشارات برای فردا.
۸.  جزوه ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
۹.  جزوه ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
۱۰.  جزوه ژنتیک انسانی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران.
۱۱.  جزوه ژنتیک انسانی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
۱۲.  جزوه ژنتیک انسانی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.

بیوشیمی بالینی

۱.  کتاب اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره‌گیری از کتابهای Devlin و Lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.
۲.  کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.
۳.  کتاب بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و۲)، تالیف دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.
۴.  کتاب بیوشیمی، تالیف پانته‌آ ایزدی و پروین پاسالار، انتشارت دیباگران تهران.
۵.  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.
۶.  کتاب بیوشیمی استرایر (Strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.
۷. کتاب مروری بر بیوشیمی‌، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی‌زاده‌، انتشارات پنجاه و نه.
۸. جزوه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
۹. جزوه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
۱۰. جزوه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
۱۱. جزوه بیوشیمی بالینی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
۱۲. جزوه بیوشیمی بالینی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.

استعداد تحصیلی

۱. استعداد تحصیلی نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ.
۲. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
۳. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
۴. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
۵. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
۶. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
۷. جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
۸. نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
۹. جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

زبان

۱. کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت.
۲. تاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
۳. کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
۴. کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
۵. کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
۶.  کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع دکترا

ظرفیت عادی : ۱۷

شهریه پرداز : ۴

دکترای پژوهشی: ۱۱

ضرایب دروس

ژنتیک انسانی : ۵

تعداد سوالات: ۸۰

بیوشیمی بالینی : ۲

تعداد سوالات: ۲۰

زبان : ۳

تعداد سوالات: ۳۰

استعداد تحصیلی : ۱

تعداد سوالات: ۳۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat