معرفی رشته ژنتیک کارشناسی ارشد

Master of Medical Genetics

ژنتیک پزشکی (ژنتیک انسانی)

رشته ژنتيك انساني شاخه‌اي از علوم – زيستي پزشكي است كه از جمله به بررسي ساختار سلولها از نظر كروموزومي و ژني مي‌پردازد و مي‌توان طي آن به مباحث مهمي مانند: مهندسي ژنتيك، ژنتيك ايمني، ژنتيك جمعيت، ژنتيك سرطان، ژنتيك رفتاري، ژنتيك بيوشيميايي پرداخت.
دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود با همكاري در طرح‌هاي پژوهشي مشتمل بر آناليز ژنتيكي سلولهاي انساني به نواقص و بيماريهاي ژني و كروموزومي بيماران پي ببرند.
اهميت و جايگاه رشته‌هاي مختلف زيست شناسي اعم از بنيادي و كاربردي و به ويژه ژنتيك در جهان امروز هرگز بر صاحبنظران پوشيده نيست. حجم عظيم سرمايه‌گذاريهاي مادي و انساني در كشورهاي جهان، به خصوص كشورهاي پيشرفته علمي و فني در اين ارتباط، به روشني بر اهميت و نقش راهبردي علم وراثت نيز تأكيد دارد.
اين سرمايه‌گذاري‌ها، روزانه در حال افزايش است. با عنايت به جايگاه و نقش تعيين كننده‌اي كه ژنتيك به ويژه انساني و پزشكي در عموم شئونات زندگي مردم دارد، نيز براساس نيازهاي مبرم و كمبودهاي چشمگير؛ توسعه و روزآمد كردن دوره كارشناسي ارشد ژنتيك انساني از قدمهاي بسيار مثبتي است كه اميد مي‌رود با حمايت همه جانبه مسئولان امر، در ميدان عمل به نتايج قابل توجهي بيانجامد.
رشتة ژنتیک انسانی به دلیل اهمیت راهبردی آن، بویژه در دهه‌های اخیر از رشدی حیرت‌انگیز برخوردار شده است. این مهم، به خصوص با نزدیک شدن پویا رو به رشد علوم پایه انسانی، پزشکی و بالینی، اهمیت مضاعف یافته است، بنابراین توسعه و گسترش آن در بسیاری از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی جهان، در دهه‌های اخیر چشمگیر بوده است. از این رو توجه به این ضرورت آشکار در کشور ما نیز و البته توسط دانشگاهیان مربوطه اگرچه با تأخیر، اما و بویژه در دهة اخیر، معقول و منطقی بوده است.

هدف و رسالت رشته

برداشتن گام‌های اولیه اما اصولی و ضروری و درواقع ایجاد بخشی از زیر ساخت‌های لازم در راستای پیشگیری، تشخیص و درمان اساسی بیماریهای ژنتیکی از مهمترین چشم انداز این برنامه آموزشی به حساب می‌آید. درواقع، انتظار آن است که دانش آموختگان این رشته به نحو شایسته بتوانند، به توانایی‌ها و کارآمدی‌هایی که در بخش‌های پیشین (بویژه در تعریف و رسالت رشته) و نیز اهداف کلی که در ادامه آمده است؛ در عرصه عمل نایل آیند.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

-طراحی و اجرای پروژههای مرتبط با ژنتیک
– مشارکت در پروژههای دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز

در زمينه آموزشي

-طراحی و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاهها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

در زمينه خدماتی

– ارائه خدمات تخصصی در مراکز تحقیقاتی ژنتیکی
-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط
– مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک
– تاسیس مطب مشاوره ژنتیک (با گذراندن دوره هایی در مراکز توانبخشی)

در زمينه تولیدی

– همکاری در تهیه و تولید

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسـي زيسـت شناسـي(كليه گرايشـها)؛ بيوتكنولـوژي؛ ويـروس شناسي؛ انگل شناسـي پزشـكي؛ ژنتيـك؛ بيوشـيمي؛ ايمنـي شناسـي؛ ميكروبشناسي؛ تغذيه؛ علوم آزمايشگاهي؛ مامايي؛ دكتراي عمومي گروه پزشكي*؛ دكتراي حرفـه اي علـوم آزمايشـگاهي و دكتـراي حرفـه اي دامپزشكي

منابع آزمون کارشناسی ارشد
ژنتیک

1. Emery’s Elements of Medical Genetics. Last Edition
2. Thompson & Thompson. Genetics in Medicine. Last Edition
.3. T.Strachan &A. read. Human Molecular Genetics. Last Edition

بیوشیمی عمومی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition
3. Stryer- Biochemistry. the last edition

میکروب شناسی

1. Jawetz & et al. Microbiology
2. Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology

زیست شناسی سلولی مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

شیمی آلی و عمومی

۱.موريسون بويد (كتاب كامل)- شيمي آلي- مترجم دكتر ياوري

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۴۷

شهریه پرداز : ۱۲

ضرایب دروس

ژنتیک : ۵

شیمی آلی وعمومی : ۰

بیوشیمی عمومی : ۱

زیست شناسی سلولی مولکولی : ۲

میکروب شناسی : ۰

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های ژنتیک انسانی ، بیولوژی تولید مثل ، پزشکی مولکولی ، علوم اعصاب ، مهندسی بافت ، نانو فناوری پزشکی ، ایمنی شناسی پزشکی ، زیست فناوری پزشکی ، علوم سلولی کاربردی ، خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ، نانوفناوری دارویی ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی( مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat