معرفی رشته اپیدمیولوژی دکتری

Epidemiology (Ph.D)

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی، پایه علم بهداشت عمومی است، و ریشه آن از کلمه یونانی اپی (Epi) به معنای بر یا روی، دموس (Demos) به معنای مردم و لوژی (Logy) یعنی مطالعه، برگرفته شده است
اپیدمی گرچه اسمی غیر فارسی است اما برای بسیاری از مردم کوچه و بازار کلمه ای شناخته اپیدمی یا فراگیری فقط برای بیماری های واگیردار استفاده نمی شود بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی هستند که وقتی بین مردم فراگیر می شوند می گویند این موضوع به صورت اپیدمی در آمده مانند استرس قبل از کنکور . در علم پزشکی اپیدمیولوژی توزیع و دینامیسم بیماری ها را در جامعه انسانی مطالعه می کند و از بهترین و ضروری ترین ابزار تحقیق در پژوهش های پزشکی بشمار می آید نظر به ارتباط تنگاتنگ این علم با تحقیقات پزشکی الزاما محل اجرای این برنامه آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی قرار می گیرد ، استفاده از روش های اپیدمیولوژی بعد جدیدی به مطالعات پزشکی می دهد و در شناخت پدیده های پزشکی و بهداشتی بصیرتی عمیق را برای محقق پدید می آورد.
در لغت اپیدمیولوژی عبارت است از شناخت آنچه که بر مردم میگذرد و یا علم بررسی و پیگیری بیماریهای واگیردار انسانی. ولی بعدها متوجه شدند که ایـن مسـئله اخـتصاص بـه بیـماریـهای واگـیردار نـداشتـه بلـکه در مـورد بـیـماریهای  غیـرواگیردار و اندمیک نیز بکار برده شده است.
به عبارت دبگر علم شناخت توزیع و عوامل تعین کننده بیماریها در جامعه و ارائه طریق بمنظور کنترل حالات و وقایع مربوط به سلامت در جامعه به منظور بهره‌گیری از این مسئله جهت حل مشکلات بهداشتی را اپیدمیولوژی می‌گویند.
اولیـن کار اپیدمیولوژیست گرفتن شرح حال جامعه با استفاده از پرسشنامه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در آن میباشد همانطور که پزشکان پس از گرفتن شرح حال به معاینه بیماران می‌پردازند اپیدمیولوژیستها با ثبت اطلاعات در پرسشنامه و  در صورت نیاز نسبت به معاینه افراد جامعه توسط پزشکان اقدام خواهد نمود. پس از معاینه جامعه اگر به تشخیص رسیدیم و وضعیف بیماری در جامعه را تشریح نموده Commicnity Diagnosis)) میزانهای مرگ و میر و ابتلاء بیماریها در جامعه روشن خواهد شد که  با آنالیز اطلاعات جمع‌آوری شده نتایج استخراج و راه حل‌ها اعلام میگردد.
با توجه به تاریخ ارائه تعاریف مختلف اپیدمیولوژی قادر خواهیم بود تا حدودی به سیر تکوین و تکامل آنچه که امروزه به عنوان علم در جهان مطرح است نیز پی ببریم. ابتدا به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود

هدف و رسالت رشته

هدف از این رشته تربیت افرادیست که بتوانند در زمینه های : ارائه مشاوره در تصمیم گیری اجرایی و مدیریت بیمارستانی ، مدیریت داده های بهداشتی و سلامتی و تحلیل آنها ، همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیتهای کنترل کیفیت داده های بهداشتی ، آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سلامت ایفای نقش کنند

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتی

در زمينه آموزشي

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

نقش مشاوره اي

– ارائه مشاوره در تصميم‌گيري اجرايي و مديريت بيمارستانی

چه کسانی می توانند Ph.d این رشته را شرکت کنند

دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ کارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پزشکی؛ آمار ریاضی

منابع آزمون دکتری
مباني اپيدميولوژی

۱.درسنامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي پارك، ترجمه دكتر كورش هلاكوئي ناييني ـ دكتـر قبـاد مرادي و همكاران ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش .
۲.اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني ـ انتشـارات گـپ ـ آخرين ويرايش

مقدمات آمار زيستي

۱. روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي؛ دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي ـ آخرين ويرايش

اصطلاحات پزشكي

۱. فرهنگ جامع همه گير شناسي (اپيدميولوژي)، دكتر كيومرث ناصري ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش

بهداشت عمومي

۱.راهنماي واكسيناسيون؛ انتشارات وزارت بهداشت ـ آخرين ويرايش

اپيدميولوژي بيماري ها

۱. راهنماي كنترل بيماريهاي واگير در انسان، ترجمه: دكتر حسـين صـباغيان ـ انتشـارات گـپ ـ آخـرين ويرايش.

۲. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلـد اول (بيماريهـاي واگيـر)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.
۳. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد دوم (بيماريهاي غير واگير)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.
۴. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد سوم (سرطان ها)، اثر: شوراي نويسـندگان بـا سرپرسـتي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع دکتری

ظرفیت عادی : ۱۹

شهریه پرداز : ۱۶

دکتری پژوهشی : ۲

ضرایب دروس

اصول و روشهای اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در کشور : ۵

تعداد سوالات: ۸۰

روشهای آمار زیستی : ۳

تعداد سوالات: ۲۰

استعداد تحصیلی : ۱

تعداد سوالات: ۳۰

زبان عمومی : ۳

تعداد سوالات: ۳۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا