معرفی رشته ارگونومی کارشناسی ارشد

Master of Ergonomics

ارگونومی

واژه ارگونومی از نظر لغوی به معنی مطالعه و سنجش کار است و از دو کلمه لاتینERGO ” ” به معنی کار و” NOMOS ” به معنی قانون تشکیل شده است.
ارگونومی به بیان ساده، روشی است که کار را در ارتباط با محیطی که کار در آن انجام می شود و فردی که کار می کند مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد، تا ضمن تأمین آسایش، سلامت و ایمنی، موجب افزایش کارائی او  گردد.
به بیان کلی، ارگونومی یعنی تناسب. تناسب بین انسانها و کارهائی که انجام می دهند، لوازمی که استفاده می کنند، و محیطی که در آن کار، زندگی و مسافرت می کنند. اگر چنین تناسبی حاصل گردد، استرس وارد بر افراد کاهش یافته، در نتیجه آنها کار خود را سریعتر، آسانتر و با اشتباه کمتر انجام خواهند داد.
ارگونومي دانشي است كه كار را در ارتباط با محيطي كه كار در آن انجام مي شود(Work Place)و افرادي كه كار مي كنند(Worker)مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد تا بتوان كار و محل كار، ابزار، وسايل و شيوه ي انجام كار را به كونه اي طراحي كرد كه از بروز مسائل و مشكلات و آسيب هاي مربط به سلامتي پيش گيري شود و كارآيي و بهره وري و كيفيت افزايش يابد. به عبارت ديگر متناسب ساختن شغل(Job)براي انجام دهنده ي كار، به جاي مجبور كردن او به تطبيق دادن خود با شغل مورد تصدي.

مفهوم كار در اين برنامه آموزشي عبارتست از فعل(Function)انسان، به عبارت ديگر وراي مفهوم محدودتر تلاش و زحمت(Labour)كه براي كسب درآمد انجام مي شود، به مفهوم همه فعاليت هاي منطقي و عقلاني نظام مند انسان (اپراتور) است كه هدف مشخصي را دنبال مي كند.
بنابراين خانه داري، بچه داري، آموزش، تحصيل كردن، خدمات بهداشتي و اجتماعي، ورزش و ديگر فعاليت هاي ايام فراغت و همچنين كنترل سيستم هاي مهندسي يا تطبيق مهندسي با آن سيستم هاي همه و همه كار محسوب مي شود.
انسان (اپراتور) مي تواند يك حرفه اي ماهر باشد كه با ماشين پيچيده در يك محيط مصنوعي كار مي كند. يا يك مشتري كه وسيله جديدي را براي بكار گرفتن خريده است، يا كودكي كه در كلاس مدرسه نشسته و بالاخره يك معلول روي صندلي چرخدار. هرچند انسان داراي دامنه ي تطبيق پذيري بالائي است ولي اين تطبيق پذيري بدون حدود و مرز معين نيست. و براي انجام هر فعاليتي يك گستره(Range)بهينه وجود دارد.
لذا يكي از وظايف دانش ارگونومي تعريف حدود اين گستره، مشخص كردن اثرات نامطلوب و ناخواسته كه در اثر تجاوز از محدوديت ها بوجود مي آيد، ارگونومي نه تنها شرايط نامطلوب (انجام كار) را مورد بررسي قرار مي دهد بلكه به قابليت هاي منحصربه فرد انسان و كمك هايي كه مي توان انجام داد تا كار بصورتي طراحي شود كه شخص تواناييهاي خود را به بهترين شكل بكارگيرد نيز مي پردازد.

هدف و رسالت رشته

افزایش بهره وری، افزایش كیفیت محصول، پیشگیری از هدر رفتن انرژی و زمان كار، كاهش خطای انسانی (Human Error)، توسعه منابع انسانی، بكارگیری بهینه از نیروی انسانی ماهر، تأمین محیط كار ایمن و سالم، پیشگیری از حوادث و بیماریها (كاهش هزینة مراقبت های پزشكی)، تأمین رضایت شغلی، افزایش انگیزش و پیشگیری از دلزدگی و بی رغبتی به كار تربیت دانشجو در این زمینه را ضروری كرده است.
علاوه بر موارد فوق، تأمین مدرسین واجد شرایط برای تدریس و پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای محیط های آموزش عالی، صنعت، ‌كشاورزی و تقویت مدیریت منابع ضرورت و علت وجود این رشته را مستدل می سازد.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– به عنوان دستیار پژوهشی در پروژه های تحقیقاتی

در زمينه آموزشي

– به عنوان اعضاء هیئت علمی در آموزش این رشته در دانشگاه ها، مراكز آموزش عالی و آموزش عمومی

در زمينه خدماتی

– در مراكز صنعتی،‌ كارخانجات، سازمانها و محیط زندگی به عنوان نیروی متخصص آموزش دیده در راستای طراحی كار، طراحی وسائل كار و زندگی، طراحی ایستگاه كار و ارتقاء ایمنی و سلامتی منابع انسانی وظایف حرفه ای خود را به عهده خواهند داشت. 
در زمینه پژوهشی:
– به عنوان دستیار پژوهشی در پروژه های تحقیقاتی

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي رشته هاي بهداشت حرفـه اي؛ كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ ارتوپدي فني؛ مهندسي صـنايع؛ مهندسـي فناوري اطلاعات؛ طراحـي صـنعتي؛ مـديريت صـنعتي؛ مهندسـي مكانيـك؛ مهندسـي تكنولـوژي طراحـي و نقشـه كشـي صـنعتي؛ روانشناسي؛ ايمني صنعتي؛ فيزيك؛ مهندسي پزشـكي؛ پرسـتاري؛ هوشبري؛ تكنولوژي اتاق عمل؛ مهندسي كامپيوتر با گرايشهاي نرم افزار، سخت افزار و فناوري اطلاعات.

منابع آزمون کارشناسی ارشد
فیزیک و مکانیک

۱.ديويد هاليدي، رابرت رزينك، جرل واكر، مباني فيزيك، آخرين ويرايش
۲.پل پيتر اورون، فيزيك و كاربرد آن در علوم تندرستي، ترجمه جلال الدين پاشايي راد، بهرام معلمي، هوشنگ سپهري، جهانشاه ميرزابيگي، ناشر مركز نشر دانشگاهي، چاپ دهم، سال 1394

ریاضی

۱. حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ، نوشته لوئيس ليتهلد ، ترجمه مهدي بهزاد، محسن رزاقي ، سيامك كاظمي ، اسلام ناظمي، مركز نشر دانشگاهي
۲. حساب ديفرانسيل و انتگرال، توماس جورج، آخرين ويرايش

روانشناسی عمومی

۱.روانشناسي عمومي، زمينه روانشناسي – هيلگارد؛ دكتر محمد تقي براهني و همكاران، انتشارات رشد، روانشناسي عمومي فصول:1، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 13، 14 سال 1385

تشریح وفیزیولوژی انسانی

۱. فيزيولوژي پزشكي1 ،اعضاي هيات علمي گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي و همكاران، انتشارات دانشگاه، علوم تهران 1394، بخش های 8،7،6،4،3،2
۲.فيزيولوژي پزشكي2 ،اعضاي هيات علمي گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي و همكاران، انتشارات دانشگاه، علوم پزشكي تهران؛ 1394 ، بخش هاي 9 ،13 و 15 3
۳.آناتومي (تشريح) عمومي، تاليف دكتر محمدعلي امامي ميبدي ، مسعود عزت آبادي پور، انتشارات سماط؛ آخرين ويرايش آخر.

مدیریت سازمانی

۱. مباني مديريت رفتار سازماني ، نوشته دكتر علي رضائيان ، انتشارات سمت، 1399 ،فصول 1 ،2 ،3 ،5 ،6
،8، 9، 11، 14
۲. ريچارد هال. سازمان، ساختار، فرآيند و ره آوردها ترجمه دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي، ، ناشر :دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ترجمه :علي پارساييان، سيدمحمد اعرابي، سال چاپ1384،فصول: 1، 2، 3، 4، 8، 9، 10

کلیات ارگونومی

۱. مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد تاليف مارتين هلاندر ترجمه دكتر چوبينه.آخرين ويرايش

2. Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and Human Factors, in handbook of Human and Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 1, The Discipline of Ergonomics and Human Factors, by Gavriel Salvendy, John Wiley & Sons, inc., Hoboken, NJ< USA, The last Edition
3. Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition
4. Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition 5. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, Third Edition, Stephen Pheasant, Christine M. Haslegrave, CRC Press, 2006

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۳۵

شهریه پرداز : ۵

ضرایب دروس

کلیات ارگونومی : ۴

تشریح وفیزیولوژی انسانی : ۲

فیزیک ومکانیک : ۲

ریاضی : ۲

روانشناسی عمومی : ۱

مدیریت سازمانی : ۱

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های ارگونومی ، بهداشت حرفه ای، کار درمانی (با پایه کارشناسی کاردرمانی) ، مهندسی پزشکی ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا