معرفی رشته اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد

Master of Epidemiology

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی، پایه علم بهداشت عمومی است، و ریشه آن از کلمه یونانی اپی (Epi) به معنای بر یا روی، دموس (Demos) به معنای مردم و لوژی (Logy) یعنی مطالعه، برگرفته شده است
اپیدمی گرچه اسمی غیر فارسی است اما برای بسیاری از مردم کوچه و بازار کلمه ای شناخته اپیدمی یا فراگیری فقط برای بیماری های واگیردار استفاده نمی شود بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی هستند که وقتی بین مردم فراگیر می شوند می گویند این موضوع به صورت اپیدمی در آمده مانند استرس قبل از کنکور . در علم پزشکی اپیدمیولوژی توزیع و دینامیسم بیماری ها را در جامعه انسانی مطالعه می کند و از بهترین و ضروری ترین ابزار تحقیق در پژوهش های پزشکی بشمار می آید نظر به ارتباط تنگاتنگ این علم با تحقیقات پزشکی الزاما محل اجرای این برنامه آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی قرار می گیرد ، استفاده از روش های اپیدمیولوژی بعد جدیدی به مطالعات پزشکی می دهد و در شناخت پدیده های پزشکی و بهداشتی بصیرتی عمیق را برای محقق پدید می آورد.
در لغت اپیدمیولوژی عبارت است از شناخت آنچه که بر مردم میگذرد و یا علم بررسی و پیگیری بیماریهای واگیردار انسانی. ولی بعدها متوجه شدند که ایـن مسـئله اخـتصاص بـه بیـماریـهای واگـیردار نـداشتـه بلـکه در مـورد بـیـماریهای  غیـرواگیردار و اندمیک نیز بکار برده شده است.
به عبارت دبگر علم شناخت توزیع و عوامل تعین کننده بیماریها در جامعه و ارائه طریق بمنظور کنترل حالات و وقایع مربوط به سلامت در جامعه به منظور بهره‌گیری از این مسئله جهت حل مشکلات بهداشتی را اپیدمیولوژی می‌گویند.
اولیـن کار اپیدمیولوژیست گرفتن شرح حال جامعه با استفاده از پرسشنامه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در آن میباشد همانطور که پزشکان پس از گرفتن شرح حال به معاینه بیماران می‌پردازند اپیدمیولوژیستها با ثبت اطلاعات در پرسشنامه و  در صورت نیاز نسبت به معاینه افراد جامعه توسط پزشکان اقدام خواهد نمود. پس از معاینه جامعه اگر به تشخیص رسیدیم و وضعیف بیماری در جامعه را تشریح نموده Commicnity Diagnosis)) میزانهای مرگ و میر و ابتلاء بیماریها در جامعه روشن خواهد شد که  با آنالیز اطلاعات جمع‌آوری شده نتایج استخراج و راه حل‌ها اعلام میگردد.
با توجه به تاریخ ارائه تعاریف مختلف اپیدمیولوژی قادر خواهیم بود تا حدودی به سیر تکوین و تکامل آنچه که امروزه به عنوان علم در جهان مطرح است نیز پی ببریم. ابتدا به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود

هدف و رسالت رشته

هدف از این رشته تربیت افرادیست که بتوانند در زمینه های : ارائه مشاوره در تصمیم گیری اجرایی و مدیریت بیمارستانی ، مدیریت داده های بهداشتی و سلامتی و تحلیل آنها ، همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیتهای کنترل کیفیت داده های بهداشتی ، آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سلامت ایفای نقش کنند.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي

در زمينه آموزشي

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه مشاوره ای:
– ارائه مشاوره در تصميم‌گيري اجرايي و مديريت بيمارستان

نقش مشاوره اي

– ارائه مشاوره در تصميم‌گيري اجرايي و مديريت بيمارستاني

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كليه كارشناسي هـاي علـوم پزشـكي؛ كارشناسـي انگـل شناسـي؛ آمار(كليه گرايش هـا)؛ مهندسـي تكنولـوژي نـرم افـزار كـامپيوتر؛ دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد
مباني اپيدميولوژی

۱.درسنامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي پارك، ترجمه دكتر كورش هلاكوئي ناييني ـ دكتـر قبـاد مرادي و همكاران ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش .
۲.اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني ـ انتشـارات گـپ ـ آخرين ويرايش

مقدمات آمار زيستي

۱. روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي؛ دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي ـ آخرين ويرايش

اصطلاحات پزشكي

۱. فرهنگ جامع همه گير شناسي (اپيدميولوژي)، دكتر كيومرث ناصري ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش

بهداشت عمومي

۱.راهنماي واكسيناسيون؛ انتشارات وزارت بهداشت ـ آخرين ويرايش

اپيدميولوژي بيماري ها

۱. راهنماي كنترل بيماريهاي واگير در انسان، ترجمه: دكتر حسـين صـباغيان ـ انتشـارات گـپ ـ آخـرين ويرايش.

۲. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلـد اول (بيماريهـاي واگيـر)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.
۳.مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد دوم (بيماريهاي غير واگير)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.
۴.مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد سوم (سرطان ها)، اثر: شوراي نويسـندگان بـا سرپرسـتي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش.

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۶۷

شهریه پرداز : ۱۶

ضرایب دروس

مبانی اپیدمیولوژی : ۵/۲

مقدمات آمارزیستی : ۲

اصطلاحات پزشکی : ۵/۱

بهداشت عمومی : ۲

اپيدميولوژي بيماري ها : ۲

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های اقتصاد سلامت ، آموزش پزشکی ، سیاست گذاری سلامت ، سیاست های غذا و تغذیه ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا