معرفی رشته قارچ شناسی کارشناسی ارشد

Master of Medical Mycology

قارچ شناسی پزشکی

قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه برخی تفاوتها، از جانوران و گیاهان متمایز می شوند. قارچها فواید فراوانی دارند (معروفترین مثال از خواص قارچها، داروی پنی سیلین است که از قارچی به همین نام به دست می آید) اما در عین حال منشأ بیماری نیز هستند و می توانند با برخی از گونه های خود، در انسان، دام، طیور و گیاهان ایجاد بیماری نمایند و برخی از قارچها به دلیل تولید سموم کشنده، قادر به آسیب رسانی جدی به انسان هستند.
مطالعه قارچها در علم پزشکی به دلایل فوق حائز اهمیت است.
در کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشجویان می آموزند که قارچها از نظر پزشکی چه اهمیتی دارند، عفونتهای ناشی از آنها کدامند، تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از آنها چگونه می باشد.
فارغ التحصیلان رشته قارچ شناس پزشکی می توانند به تهيه و توليد انواع آنتي ژنها و آنتي سرمهاي قارچي جهت تشخيص آزمايشگاهي و مطالعات اپيدميولوژيك بيماريهاي قارچي در ايران و بررسي و ارائه پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي قارچي مهم كشور بپردازند.
قديمي‌ترين مطلب مستند راجع به عفونت‌هاي قارچي به سالهاي 1000 تا 2000 سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد كه درمورد مايستوماي پا بوده و از هندوها به جاي مانده است. از اسناد اوليه ديگر مي‌توان به مجموعه‌اي اشاره كرد كه از بقراط (هيپوكراتيس) پزشك يوناني (370-460 قبل از ميلاد) به جا مانده است كه علائم مربوط به كانديديازيس دهاني، رينگ ورم آماسي و فاووس را توصيف نموده است.


در طي قرن اول بعد از ميلاد عفونت‌هاي قارچي بدون توجه به اتيولوژي آنها مطرح بوده‌اند ولي در قرن بعد به ماهيت قارچي بيماريها توجه شده و در حقيقت اين امر توسط كارهاي هنري بعضي از هنرمندان با به تصوير كشيده شدن آنها توصيف گشته است.

اگرچه علم قارچ شناسي پزشكي در حال حاضر سابقه 165 ساله (از 1839 به بعد) جهاني دارد ولي در ايران كارشناسي ارشد اين رشته از سال 1363 در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازي شده است و بازنگري اخير براي اولين بار صورت مي‌گيرد.

هدف و رسالت رشته

در کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشجویان می آموزند که قارچها از نظر پزشکی چه اهمیتی دارند، عفونتهای ناشی از آنها کدامند، تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از آنها چگونه می باشد.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي شناسايي قارچ ها به منظور ارتقاء سلامت جامعه
– مطالعه و بررسي روشهاي جديد به منظور كسب آگاهي از شيوه هاي نوين پژوهشي در رشته قارچ شناسي پزشكي

در زمينه آموزشي

– طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با قارچ شناسی پزشکی
– تدريس در زمينه هاي مرتبط با قارچ شناسی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
– آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي قارچی
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

در زمينه خدماتی

– گزارش نتايج حاصله از انجام آزمايشات نمونه ها در ارتباط با بيماريهاي قارچی در مراكز بهداشتي درماني
– راه اندازي روشهاي جديد تشخيصي و نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات در مراكز بهداشتي درماني
– همكاري با پزشك معالج بيماران

نقش مشاوره اي

– ارائه خدمات مشاوره پزشكي در زمينه تشخيصي و كنترل بيماريهاي قارچی و تفسير نتايج حاصله از انجام آزمايشات

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسي علـوم آزمايشـگاهي پزشـكي؛ ميكروبيولـوژي پزشـكي؛ زيستشناسـي (گرايشهاي ميكروب شناسي، سلولي و ملكولي و جانوري)؛ قارچ شناسي پزشكي؛ انگل شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشـكي؛ ايمنـي شناسي پزشكي

منابع آزمون کارشناسی ارشد
ایمنی شناسی

۱. ايمنولوژي ايوان رويت
۲. ايمنولوژي دكتر محمد وجگاني

باکتری

1. Jawetz & et al. Microbiology

2. Finegulld (Baily & scoit).Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology

قارچ شناسی

۱. دكتر فريده زيني، دكتر امير سيد علي مهبد، دكتر امامي. قارچ شناس پزشكي جـامع، انتشـارات دانشـگاه تهران، 1392

2. Diagnosis and Treatment of Fungal Infections, Hospenthal, Duane R., Rinaldi, Michael G. (2015)

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

انگل شناسی

۱. تک ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان؛ دكتر مصطفي رضائيان، دكتر مهـدي قربـاني، دكتر حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهـران و انتشـارات ايـده نـوين؛ ويرايش دوم؛ 1394
۲. بيماريهاي انگلي در ايران تاليف دكتر اسماعيل صائبي؛ آخرين ويرايش

3. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology

ليست منابع براي مطالعه بيشتر:
۱. کرم شناسي پزشكي تاليف دكتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
۲. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دكتر ابوالحسن نديم؛ دكتر عزت الدين جواديان؛ دكتر مهدي محبعلي و دكتر علي ضامن مومني . انتشارات نشر دانشگاهي؛ آخرين ويرايش

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۲۶

شهریه پرداز : ۲

ضرایب دروس

باکتری شناسی : ۱

ویروس شناسی : ۰

ایمنی شناسی : ۲

زیست شناسی سلولی مولکولی : ۱

انگل شناسی : ۱

قارچ شناسی : ۵

زبان عمومی : ۳

بیوشیمی بالینی : ۰

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های ایمنی شناسی پزشکی ، باکتری شناسی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، نانو فناوری پزشکی ، علوم سلولی کاربردی ، ویروس شناسی پزشکی ، زیست فناوری پزشکی ، زیست پزشکی سامانه ای ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا